บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เปิดรับบุคลากร ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ในสาขาโยธา และสาขาคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิศวกร 3 ตำแหน่ง และ โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งงานนั้นตามเอกสารแนบ
ตำแหน่งวิศวกร | ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสอบถาม ติดต่อได้ที่

กฤษณะ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มือถือ: 082-983-8838
โทรศัพท์: 053-325-890-1 ext. 220
Email: kitsanawongchantarat@gmail.com


ประกาศรับสมัครงาน | วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | เปิดอ่าน 1257