สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI

สถาบันฯ ที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินงานด้านให้บริการรับรองและฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการ บริการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติต่างๆ บริการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบและรับรอง บริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริการข้อมูลองค์ความรู้และการเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ

กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน ผู้ตรวจประเมิน (สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ), ผู้ตรวจประเมิน สาขา Information Technology อยู่ ณ ขณะนี้

รายละเอียด ตามเอกสารแนบนี้ค่ะ:
ผู้ตรวจประเมิน (สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ)
ผู้ตรวจประเมิน สาขา Information Technology
ประกาศรับสมัครงาน | วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 | เปิดอ่าน 2581