ภาพกิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 5

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:30 น. เปิดประชุมเวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กทม.
 
วิทยากรโดย...
คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ รหัส 15 (คณะเศรษฐศาสตร์)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 
ทางชมรม CMU Business Club  
ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานทุกๆ แง่มุมได้สุดยอดมากๆค่ะ

ข่าวสาร | วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | เปิดอ่าน 200