ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป 
ณ ห้อง V2 ร้านอาหารเพลิน ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

ข่าวสาร | วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 | เปิดอ่าน 262