ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2559

วันนี้ (1 มิ.ย. 2560) เวลา 09.30-11.00 น.
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมฯ ซอยลาดปลาเค้า 14 กรุงเทพฯ

ในการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่สายอาชีพทางด้านวิศวกรรม

ข่าวสาร | วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | เปิดอ่าน 297