โครงการ ระดมทุนเพื่อการขยาย CAMPUS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ระดมทุนเพื่อการขยาย CAMPUS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ

เป็นการร่วมมือกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายดังนี้

 • รองรับการขยายตัวทางการศึกษาในด้านวิชาการและการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาของคณะฯ
 • เพื่อวางแผนและจัดทำผังแม่บท รองรับการพัฒนาในระยะเวลา 10 ปี
 • เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแบบ SUSTAINABLE DEVELOPMENT และ GREEN CAMPUS

การดำเนินการ

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้ดำเนินการ ระดมทุนให้ครบภายในปี 2558 และจะดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างปี 2559 - 2560

รายละเอียดโครงการ

โครงการขยาย CAMPUS จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ และก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นระยะต่างๆ ดังนี้
 • PHASE 1 (Start up), ปี 2558 - 2560
  ก่อสร้างงาน Zone A,B,E - งบประมาณ 100 MB.
 • PHASE 2-3, ปี 2558 - 2560
  ก่อสร้างงาน Zone A (อนาคต), C, D - งบประมาณคณะวิศวะฯ เป็นหลัก

การดำเนินงาน Phase1

งบประมาณ 100 ล้านบาท ประกอบด้วย
 • พื้นที่ A1 อาคาร GYMNASIUM 37.5 ล้านบาท
 • พื้นที่ A2 อาคาร INNOVATION 30.0 ล้านบาท
 • พื้นที่ B1, B2 การปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางเข้าคณะฯ 10.0 ล้านบาท
 • พื้นที่ B3 การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นพื้นที่ อ่านหนังสือ และทำกิจกรรมสันทนาการ 5.0 ล้านบาท
 • พื้นที่ ZONE E การปรับปรุงสภาพ อาคารเรียน 17.5 ล้านบาทDownload: แผ่นพับ (pdf file)


สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ผู้ประสานงาน

คุณ ปรียารัศ สว่างพงษ์
โทร. 097-240-3884
คุณ สินจัย ไชยสงเมือง
โทร. 0-2570-3012 / 086-668-2699
คุณ ธัญญพัทธ์ เลิศหิรัญธีรกุล
โทร. 0-2553-0099 / 088-021-6762
สมาคมนักศึกษาเก่า วิศวกรรมศาสตร์ มช.
โทร. 0-2553-0099, โทรสาร 0-2553-0859

บัญชีรับบริจาค
ชื่อบัญชี : สมาคมนักศึกษาเก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 806-2-07939-9 ธนาคารกสิกรไทย
สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทออมทรัพย์

*** สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จในการบริจาคช่วยเหลือโครงการได้ ออกโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 0 คน:
ยังไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

   กิจกรรม | วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 | เปิดอ่าน 2940