ทำเนียบนายกสมาคมฯ

พ.ศ.2557-2558

คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี
เกียร์ 9

พ.ศ.2556-2557

คุณกฤชเทพ สิมลี
เกียร์ 8

พ.ศ.2555-2556

คุณเรืองนาม ใจกว้าง
เกียร์ 6

พ.ศ.2553-2554

คุณซวง ชัยสุโรจน์
เกียร์ 5

พ.ศ.2547-2548

คุณสุรนิติ์ สรรพานิช
เกียร์ 4

พ.ศ.2541-2542

คุณวิชัย ชัยคูตระกูล
เกียร์ 1

พ.ศ.2537-2540

อ.ธนนทร์ ศังขะศิลปิน
เกียร์ 1
 

เกี่ยวกับสมาคมฯ | วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555 | เปิดอ่าน 3577